Rutin
Aktif
Performans
Paylaş
Kullanıcı Girişi
AT İSTANBULVeteriner Kliniği
AT İSTANBUL

Fizik Tedavi

Hastalık ve sakatlıkları yalnızca ilaçlar ve cerrahi müdahalelerle iyileştirmenin her zaman mümkün olmadığı artık bilinmektedir. Bu nedenle son yıllarda hem beşeri hem de veteriner hekimlikte fizik tedavi uygulamalarına olan ilgi tüm dünyada artmıştır.

Başta anatomi, biyomekanik, doku fizyolojisi ve hücre biyolojisi gibi konulardaki bilgiler kullanılarak geliştirilen tedavi stratejilerinde iyileşme şansı oldukça artmaktadır. Farklı prensiplere dayanan çeşitli fizik tedavi yöntemleri bulunsa bile tüm bu yöntemlerin asıl amacı dokuların yeniden sağlıklı yapısına ve fonksiyonuna kavuşturulmasıdır.

Fizik tedavi uygulamalarının süresi problemin ne kadar zamandan beri var olduğuna ve ciddiyetine bağlı olarak değişmektedir. Hedeflenen iyileşmeyi sağlayabilmek için her atın özel durumu (problemin ciddiyeti, atın yaşı, yarış/yarışma durumu vb.) göz önüne alınarak oluşturulan ve kimi zaman haftalar boyu sürebilen tedavi planına sadık kalınmalıdır. Bazı durumlarda ise sadece birkaç uygulama sonunda bile şaşırtıcı bir şekilde atın hareketlerinde ve problemli dokularda belirgin iyileşmeler görülmektedir.

Matrix Ritim Tedavisi

Özellikle kronik hareket ve sinir sistemi hastalıklarında vücudun kendi kendini onarmasını sağlayan bir tedavi yöntemidir. Hareket sistemi problemleri genelde ilk başta kasların kasılıp sertleşmesiyle kendini gösterir. Ekstremitelerde topallıklar ortaya çıkarken özellikle boyun kaslarında elle hissedilebilir sertlikler oluşabilir veya atın çalışmalardaki motivasyon düşüklüğü ve isteksizliği dikkati çekebilir. Bütün kas sisteminde değişik sebeplerden dolayı kısalmalar oluşabilir. Bu kısalmaların yol açtığı ağrı ise nadir görülen bir durum değildir. Hafif derecedeki ağrıyı hisseden atlar, hareket halindeyken kendilerini sakınarak yürümeye başlarlar. Özellikle süratlide rahat ve esnek yürüyüşün yerine, adım uzunluğu kısalmış ve gerginliği artmış bir yürüyüş ortaya çıkar. Bu belirtiler çoğu zaman dikkat çekmeyecek kadar hafif olduklarından, binici ve antrenörler tarafından zor fark edilebilirler. İlk belirtiler olan kaslardaki elastikiyetin azalması ve yürüyüşlerdeki ritim bozuklukları yine çoğu zaman fark edilmez. Yukarıda bahsedilen bu belli belirsiz bulgular fark edilip üzerine gidilirse gerekli önlemler zamanında alınabilir, sorunun ilerlemesi engellenebilir ve doğal iyileşme süreci hızlandırılabilir.

Fizik Tedavi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tendonlara yapılan Matrix Ritim Tedavisi uygulaması

Tedavi Mekanizması

Fizik TedaviHücre dışı Matrix adı verilen bölgede, vital mikroskop ile görülen hücreler

Vücuttaki hücreler, sağlıklı oldukları sürece, ritmik bir şekilde hareket ederler. Eğer bu ritmik hareketler herhangi bir sebeple bozulursa, hücrelerin içinde yaşadıkları ‘’bağ dokusu’’ veya ‘’Matrix’’ dediğimiz dokuda yapışıklıklar olur ve buradaki hücre hareketlerinde yavaşlamalar meydana gelir. Bu durumda hücreler yeterince beslenemez ve ortaya çıkan artık maddeler de bölgeden uzaklaştırılamaz. Bunun sonucunda ilgili bölgede öncelikle, hafif dereceli, daha sonra ise ağrı ile kendini gösteren ciddi problemler ortaya çıkmaya başlar. Matrix Ritim Tedavisi bu problemlerin oluşmasını önlemede ve eğer oluşmuş ise tedavisinde kullanılır. Tedavi ile dokularda hücresel düzeydeki iyileşme ve rejenerasyon süreci başlatılmış olur.

Fizik Tedavi

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyun kaslarına yapılan uygulama

Kullanım Alanları;

  • Kas sertlikleri, tutuklukları. Buna bağlı olarak gelişen bükülme, uzanma güçlükleri
  • Boyun, sırt ve bel kaslarından kaynaklanan ağrılar
  • Tendon ve ligament (bağ) problemleri
  • İyileşmeyen, kronik yaralar
  • Yaşlı atlarda genel durumun desteklenmesi ve hareket kabiliyetinin artırılması

Ayrıca yarış, engel atlama, dresaj ve atlı dayanıklılık gibi yüksek performans gerektiren yarışmalara katılan atlarda bir sağlık problemi görülmese bile düzenli aralıklarla uygulandığında; kas ve tendonların elastikiyetini, çalışma kabiliyetini ve dayanıklılığını artırmaktadır. Bu sayede adım uzunluğu, binişte ve engel atlarken uzanma kabiliyeti ve dolayısıyla performansı da artmaktadır.

Official Member of Equine Vet International®
+90 533 681 46 62 / info@atistanbul.com