Rutin
Aktif
Performans
Paylaş
Kullanıcı Girişi
AT İSTANBULVeteriner Kliniği
AT İSTANBUL

Laboratuvar Muayeneleri

Teşhise giden yolda atın genel klinik muayenesini takiben farklı birçok özel muayene gerçekleştirilebilir. Bu özel muayenelerden olan laboratuvar muayeneleri, at hekimliğinin (günlük çalışmaların) önemli bir parçasıdır.

Kanın muayenesi

Laboratuvar MuayeneleriFarklı özellikteki kan tüplerine alınan kanlar ile çeşitli analizler yapılmaktadır.

Kanın laboratuvar muayenesi ile atın genel durumuna ilişkin (hematokrit, lökosit vb.) değerler ölçülür. Yine kandaki mineral madde miktarları (örneğin: kalsiyum, magnezyum ve demir) ve karaciğer enzimleri gibi bir çok parametrenin değerlendirilmesi hastalıkların teşhisinde önemli bir rol oynar. Spor atlarında görülen performans sorunlarında da diğer muayenelerle birlikte kan muayenelerinden yararlanılır.

Alerji testleri

İnsanlarda olduğu gibi atlarda da çeşitli maddelere ve ilaçlara karşı gelişen alerjik reaksiyonlar görülebilir. Farklı yemlere, talaşa, sineklere ve penisilin gibi bazı ilaçlara karşı duyarlı olan atlara rastlanmaktadır.

Laboratuvar Muayeneleri

Boyun bölgesinde alerjik reaksiyon sonucu gelişen ürtiker görüntüsü.

Patolojik incelemeler

Atın vücudundan alınan şüpheli doku örnekleri hastalığın teşhisi ve kimi zaman da atın ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla patoloji laboratuvarlarında incelenir.

Dışkı ve parazit muayenesi

Atların sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve dışkıda bulunabilen parazit ve yumurtaları bu muayene ile tespit edilir.

İdrar muayenesi

Üriner sistem hastalıklarının teşhisinde ve yarışmalarda gerçekleştirilen doping kontrolleri kapsamında idrar muayeneleri yapılmaktadır.

Mikrobiyolojik muayeneler

Bakteri, mantar ve virus kaynaklı olduğundan şüphe duyulan enfeksiyonların teşhisinde mikrobiyolojik muayenelerden yararlanılır. Alınan numuneler laboratuvar ortamında şüphelenilen hastalık ve klinik muayene bulgularına göre çeşitli test ve işlemlere tabi tutulur. Sonuçlar, kullanılan yönteme göre bazen birkaç saat içinde bazen de birkaç hafta sonra alınabilir.

Laboratuvar MuayeneleriLaboratuvar Muayeneleri

Bakteriyolojik kültürde üreyen bakteriler

Antibiyogram görüntüsü

Laboratuvar muayenelerinden, hastalıkların teşhisi amacı dışında doping kontrolleri, at satınalma muayeneleri ve ülke giriş-çıkışlarında gerçekleşitirilen yasal kontroller kapsamında yararlanılır.

Official Member of Equine Vet International®
+90 533 681 46 62 / info@atistanbul.com